admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 53 blog entries.

Cefnogaeth gan bobl amlwg i ymgyrch ‘cenedlaethau’r dyfodol’ yng Nghymru

Mae pobl flaenllaw, gan gynnwys yr arweinydd busnes Syr Stuart Rose a’r ymgyrchydd amgylcheddol Jonathon Porritt, wedi cefnogi ymgyrch i wneud Cymru’n arloeswr byd ym maes datblygu cynaliadwy. Heddiw (16 Gorffennaf 2013) mae cynghrair o fwy nag 20 o sefydliadau yn cyhoeddi ei chynnig amgen ar gyfer Bil Datblygu Cynaliadwy pwysig Llywodraeth Cymru. Dywed y

High profile backing for Welsh ‘future generations’ campaign

Leading figures, including business leader Sir Stuart Rose and environmental champion Jonathon Porritt, have thrown their weight behind a campaign for Wales to be a world pioneer on sustainable development. Today (16 July 2013) an alliance of over 20 organisations publishes its alternative proposal for the Welsh Government’s flagship Sustainable Development Bill. The group says

Cefnogi Bil Datblygu Cynaliadwy Cryf

Mae Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru yn aelod o Gynghrair o fudiadau trydydd sector sy'n galw ar i Lywodraeth Cymru gyflwyno Bil Datblygu Cynaliadwy cryf er mwyn llunio dyfodol cynaliadwy i Gymru, gan ddefnyddio ond cyfran deg o adnoddau'r blaned. Rydym wedi ymateb i'r ddau ymgynghoriad cyhoeddus a fu hyd yn hyn, ac yn awyddus i

Papur Gwyn ar Ddatblygu Cynaliadwy

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar eu Papur Gwyn ar Ddatblygu Cynaliadwy. Mae Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru yn annog pobl i ymateb i'r ymgynghoriad, ac yn galw am fil cryf a fydd yn gymorth o ran gwarchod y blaned ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, cynnal yr iaith Gymraeg, gwella ansawdd ein bywyd a chreu swyddi gwyrdd.

Stop Climate Chaos Cymru Position Paper on Sustainable Development Bill

The Welsh Assembly Government recently published a consultation[1] on proposals for a Sustainable Development Bill, legislation which aims to place sustainable development at the heart of all Welsh Government and public sector decision-making. We support such innovative proposals, and believe that it could offer a pioneering opportunity to create a sustainable Wales in the long-term,