Cartref2018-09-24T15:18:49+00:00

llais dros newid

NI YW ATAL ANRHEFN HINSAWDD CYMRU

Rhan o The Climate Coalition

Cynghrair o 12 o fudiadau dylanwadol yng Nghymru ydyn ni sy’n gweithio ynghyd i sbarduno ein cefnogwyr ac eraill ledled Cymru i greu newid i helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

llais dros newid
GYDA’N GILYDD RYDYN NI’N CREU LLAIS EANG, FFRES AC AMRYWIOL ER NEWID.
LEDLED CYMRU, DAW POBL YNGHYD O BOB CEFNDIR I YMUNO AG UN O’R TRAFODAETHAU MWYAF YNGLŶN Â NEWID HINSAWDD DYDY’R WLAD HON BYTH WEDI’I GWELD O’R BLAEN.
Anna Knapik, Tredegar

“Dwi methu goddef dychmygu pa fath o fyd rydyn ni’n ei adael ar ôl i’n hwyrion. Mae angen i ni gyd weithredu a gwneud gwahaniaeth.”

Alun Evans, Cardiff

“Mae newid hinsawdd yn broblem mor fawr, mae angen i ni gyd weithio gyda’n gilydd yn y ffordd orau gallwn. Dyna’r unig ffordd gallwn ni fynd i’r afael â hi.”

Teresa Mitchell, Penarth

“Er bod newid hinsawdd yn broblem fyd-eang, dyw hynny ddim yn golygu bod gan Gymru lai o rôl wrth fynd i’r afael â hi. Dylai hi fod yn arwain y byd.”

Ben Procter, Abergavenny

“Dwi’n frwd dros fynd i’r afael â newid hinsawdd, ond dwi’n gwybod ei fod yn dechrau gyda fi. Dwi’n gwybod hyd yn oed os galla i wneud fy rôl fach i, mae’r cyfan yn gwneud gwahaniaeth.”

Sophie Nuber, Cardiff

“Rydyn ni i gyd wedi dysgu am newid hinsawdd yn yr ysgol a sut bydd yn effeithio arnom ni fel plant yn fwy nag oedolion. Felly mae angen i ni gyd chwarae ein rhan i helpu ei atal.”

Where's your voice?

Ychwanegwch eich llais at y drafodaeth.

Mae angen eich brwdfrydedd chi i greu newid.

ERTHYGLAU DIWEDDARAF

Gyda’n gilydd gallwn wneud yr holl wahaniaeth

GWELD EIN HOLL ERTHYGLAU

YR HYN RYDYN NI AM EI WELD

Gall Cymru fod yn arweinydd byd-eang