Cartref 2017-11-04T01:25:21+00:00

llais dros newid

NI YW ATAL ANRHEFN HINSAWDD CYMRU

Rhan o The Climate Coalition

Cynghrair o 12 o fudiadau dylanwadol yng Nghymru ydyn ni sy’n gweithio ynghyd i sbarduno ein cefnogwyr ac eraill ledled Cymru i greu newid i helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

llais dros newid
GYDA’N GILYDD RYDYN NI’N CREU LLAIS EANG, FFRES AC AMRYWIOL ER NEWID.
LEDLED CYMRU, DAW POBL YNGHYD O BOB CEFNDIR I YMUNO AG UN O’R TRAFODAETHAU MWYAF YNGLŶN Â NEWID HINSAWDD DYDY’R WLAD HON BYTH WEDI’I GWELD O’R BLAEN.
Mary Watts, Carmarthen

“Dwi methu goddef dychmygu pa fath o fyd rydyn ni’n ei adael ar ôl i’n hwyrion. Mae angen i ni gyd weithredu a gwneud gwahaniaeth.”

Sam Jones, Pontypridd

“Mae newid hinsawdd yn broblem mor fawr, mae angen i ni gyd weithio gyda’n gilydd yn y ffordd orau gallwn. Dyna’r unig ffordd gallwn ni fynd i’r afael â hi.”

Gethin Lewis, Llangollen

“Er bod newid hinsawdd yn broblem fyd-eang, dyw hynny ddim yn golygu bod gan Gymru lai o rôl wrth fynd i’r afael â hi. Dylai hi fod yn arwain y byd.”

Lowri Rees, Rhyl

“Dwi’n frwd dros fynd i’r afael â newid hinsawdd, ond dwi’n gwybod ei fod yn dechrau gyda fi. Dwi’n gwybod hyd yn oed os galla i wneud fy rôl fach i, mae’r cyfan yn gwneud gwahaniaeth.”

Robyn Jenkins, Newport

“Rydyn ni i gyd wedi dysgu am newid hinsawdd yn yr ysgol a sut bydd yn effeithio arnom ni fel plant yn fwy nag oedolion. Felly mae angen i ni gyd chwarae ein rhan i helpu ei atal.”

Where's your voice?

Ychwanegwch eich llais at y drafodaeth. Mae angen eich brwdfrydedd chi i greu newid.

Ymunwch â’n hymgyrch
Ymunwch â’n hymgyrch

ERTHYGLAU DIWEDDARAF

Gyda’n gilydd gallwn wneud yr holl wahaniaeth

Byw yn Gynaliadwy – Cyfarfod cyhoeddus yn yr Eisteddfod

Fe fydd cyfarfod cyhoeddus gan y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy yn cael ei gynnal yn yr

Cefnogaeth gan bobl amlwg i ymgyrch ‘cenedlaethau’r dyfodol’ yng Nghymru

Mae pobl flaenllaw, gan gynnwys yr arweinydd busnes Syr Stuart Rose a’r ymgyrchydd amgylcheddol Jonathon

Cefnogi Bil Datblygu Cynaliadwy Cryf

Mae Atal Anhrefn Hinsawdd Cymru yn aelod o Gynghrair o fudiadau trydydd sector sy'n galw

Papur Gwyn ar Ddatblygu Cynaliadwy

Mae Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar eu Papur Gwyn ar Ddatblygu Cynaliadwy. Mae Atal Anhrefn

GWELD EIN HOLL ERTHYGLAU

YR HYN RYDYN NI AM EI WELD

Gall Cymru fod yn arweinydd byd-eang