Cartref2018-09-24T15:18:49+00:00

llais dros newid

NI YW ATAL ANRHEFN HINSAWDD CYMRU

Rhan o The Climate Coalition

Cynghrair o 12 o fudiadau dylanwadol yng Nghymru ydyn ni sy’n gweithio ynghyd i sbarduno ein cefnogwyr ac eraill ledled Cymru i greu newid i helpu i fynd i’r afael â newid hinsawdd.

llais dros newid
GYDA’N GILYDD RYDYN NI’N CREU LLAIS EANG, FFRES AC AMRYWIOL ER NEWID.
LEDLED CYMRU, DAW POBL YNGHYD O BOB CEFNDIR I YMUNO AG UN O’R TRAFODAETHAU MWYAF YNGLŶN Â NEWID HINSAWDD DYDY’R WLAD HON BYTH WEDI’I GWELD O’R BLAEN.
Anna Knapik, Tredegar

“Dwi methu goddef dychmygu pa fath o fyd rydyn ni’n ei adael ar ôl i’n hwyrion. Mae angen i ni gyd weithredu a gwneud gwahaniaeth.”

Alun Evans, Cardiff

“Mae newid hinsawdd yn broblem mor fawr, mae angen i ni gyd weithio gyda’n gilydd yn y ffordd orau gallwn. Dyna’r unig ffordd gallwn ni fynd i’r afael â hi.”

Teresa Mitchell, Penarth

“Er bod newid hinsawdd yn broblem fyd-eang, dyw hynny ddim yn golygu bod gan Gymru lai o rôl wrth fynd i’r afael â hi. Dylai hi fod yn arwain y byd.”

Ben Procter, Abergavenny

“Dwi’n frwd dros fynd i’r afael â newid hinsawdd, ond dwi’n gwybod ei fod yn dechrau gyda fi. Dwi’n gwybod hyd yn oed os galla i wneud fy rôl fach i, mae’r cyfan yn gwneud gwahaniaeth.”

Sophie Nuber, Cardiff

“Rydyn ni i gyd wedi dysgu am newid hinsawdd yn yr ysgol a sut bydd yn effeithio arnom ni fel plant yn fwy nag oedolion. Felly mae angen i ni gyd chwarae ein rhan i helpu ei atal.”

Where's your voice?

Ychwanegwch eich llais at y drafodaeth.

Mae angen eich brwdfrydedd chi i greu newid.

ERTHYGLAU DIWEDDARAF

Gyda’n gilydd gallwn wneud yr holl wahaniaeth

What is Climate Cymru?

Climate Cymru is the campaigning offshoot of the Stop Climate Chaos Cymru Coalition. The Climate Cymru campaign is centred around meaningful and just action to address the climate emergency, and will gather voices from all

GWELD EIN HOLL ERTHYGLAU

YR HYN RYDYN NI AM EI WELD

Gall Cymru fod yn arweinydd byd-eang