Show the Love this Valentine’s Day – let’s protect Wales and world that we love from climate change. Here’s a little video we’ve put together – have a look, share and enjoy!

Dangoswch y cariad ar Ddydd San Ffolant – gallwn ni ddiogelu Cymru a’r byd rydyn ni’n ei garu o effeithiau newid hinsawdd. Dyma fideo bach – gwyliwch, rhannwch a mwynewch!

Check out the video on Facebook