Sul yr Hinsawdd a Climate.Cymru

Mae nifer o aelod mudiadau Climate.Cymru wedi eu hysbrydoli gan eu ffydd – fel y mynegwyd yn rymus yn y blog gan Anna Fraine fis Ebrill. Mae clymblaid ryfeddol o eang o eglwysi a mudiadau Cristnogol ledled Prydain ac Iwerddon wedi dod ynghyd i rannu ein hadnoddau wrth ymbaratoi ar gyfer cynhadledd COP26 yn Glasgow