Dyma luniau gan Gymdeithas yr Iaith o’n cyfarfod ‘Byw yn Gynaliadwy – y bil cynaliadwyedd newydd’ a gynhaliwyd yn yr Eisteddfod yn Ninbych.

http://cymdeithas.org/lluniau/trafodaeth-am-y-bil-cynaladwyedd-eisteddfod-dinbych-2013

Diolch yn fawr i bawb gymherodd rhan yn y cyfarfod bywiog yma – ar y panel ac yn y gynulleidfa.

Roedd ein pamffled ‘Llunio ein Dyfodol’ hefyd ar gael ar nifer o stondinau ein haelodau ar y maes ac mae diddordeb gan nifer o fudiadau i ymuno a’r Gynghrair.

Os hoffech chi drafod hyn cysylltwch a ni!

Llunio ein Dyfodol